Τι είναι το web development

Το web development είναι το προγραμματιστικό μέρος μία στις ιστοσελίδες.

Είναι ενέργειες που τρέχουν στο πίσω,  μέρος του site που δεν είναι ορατά στον επισκέπτη παρά μόνο το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του με αυτό.
 
Web developer ή αλλιώς back end developer είναι ο αφανής ήρωας μιας ιστοσελίδας αλλά παράλληλα είναι ο υπεύθυνος για όλες τις διαδραστικότες όλου του site.
 
Είναι ο χειριστής διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού οπως php, script, Dolphin, asp και άλλες.
 
Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα για την εφαρμογή του web development είναι η διαδικασία login. Όταν Λοιπόν σε μία ιστοσελίδα επιχειρήσετε να κάνετε μία εγγραφή η φόρμα η οποία συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας είναι η οπτική σας αλληλεπίδραση που είναι προϊόν του web designer.
 
Όταν όμως συμπληρώσετε τα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία και πατήσετε register (εγγραφή) κινείται μία διαδικασία στο πίσω μέρος της ιστοσελίδας η οποία συγκρίνει τα στοιχεία που καταγράψατε στα πεδία για τυχόν ομοιότητες και κατόπιν καταγράφει τα στοιχεία που καταχωρίσατε σε πίνακες βάσης δεδομένων έτσι ώστε να παραμείνετε εγγεγραμμένοι και να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καλείτε τις εγγραφές αυτές για να κάνετε login (σύνδεση)
κά.

Connect